top of page

HJÆLP & INFO

PÅ DANSK

IN ENGLISH

Indholdsfortegnelse

Hvad og hvem er Cykelven egentligt?

 

Det kan vi sagtens skrive en masse om. Men kort sagt er vi en ”Registreret Socialøkonomisk Virksomhed” [https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163865], der gør vores bedste for at fremme cyklismen, hjælpe lokalsamfundet, dets borgere og samtidig finansiere os selv uden at modtage støtte, som kan bruges andetsteds.

Læs mere om det at være en socialøkonomisk virksomhed, ved at klikke her [https://www.cykelven.dk/socialokonomisk-virksomhed]

Vi tager ud til arbejdspladser efter faste aftaler indgået med disse - under forskellige forhold bestemt af arbejdspladsen. Vi kommer med mobile cykelværksteder,  store biler med et udstyret værksted bagi. Vi laver således din cykel på din arbejdsplads matrikel, og mekanikeren kører videre til næste arbejdsplads, efter han er færdig på din.

Primært vil vi gerne holde jer allesammen kørende på cyklen hele tiden. Det kræver at din cykel faktisk kan køre, hvilket kræver at den bliver vedligeholdt, hvilket igen kræver noget af din tid. Her opstår der ofte problemer i en travl hverdag. Skal du have lyst at køre på cykel, skal det også gerne være en fornøjelse, og det kræver god vejledning og (igen) konstant vedligeholdelse. Og det er rimelig urealistisk, hvis man har en travl karriere.  Så derfor kommer vi til dig.

Dernæst vil vi gerne lokke de danske arbejdspladser til også at tænke i bæredygtighed og folkesundhed. At sende en besked både internt og eksternt ved at invitere os indenfor er en god start, men vi forsøger også at lokke arbejdspladser til at finansiere medarbejdernes cykelvedligehold for netop at vifte med en gulerod og skubbe lidt til adfærden.

Læs mere om hvordan vi opererer, og hvem vi er, ved at klikke her: https://www.cykelven.dk/team

Booke tid og bruge systemet

 

Hvordan booker jeg tid til reparation?

Forudsat at din arbejdsplads har lavet en aftale med os,  kan du finde en bookingportal på www.cykelven-portal.dk. Her skulle alle detaljer gerne være forklaret. Er der mod forventning noget, som er uklart, spørger du os bare på info@cykelven.dk

 

Hvordan afmelder jeg min booking hos jer?

I din mail med bookingbekræftelsen er der en knap, hvor du kan afmelde din booking frem til kl. 8 på selve bookingdagen. Du kan naturligvis også bare skrive til os på info@cykelven.dk

 

Jeg vil gerne booke service til to cykler - Hvordan gør jeg det?

Du spørger os pænt på info@cykelven.dk. Har vi tiden til at tage begge dine cykler, eller flere, siger vi naturligvis ja. Vi gør det bare ikke på bekostning af dine kolleger. Hvis du spørger os, gør vi vores bedste for at finde en løsning.

 

Hvad hvis min cykel punkterer og alle tider er taget?

Skriv en mail til os på info@cykelven.dk og hør om det ikke er muligt at tage en ekstra cykel ind akut. Vi vil altid gerne, og hvis det er muligt, så gør vi det!

 

Hvorfor skal jeg låse med jeres lås og ikke min egen?

Vi vil gerne tilbyde dig, at du kan have din cykel aflåst, når du skal aflevere den til dig. Samtidig vil vi dog også gerne kunne tilgå den uden at forstyrre dig. Den simple løsning er derfor, at vi stiller låne-låse til rådighed, til hvilke vi har også nøgler. Og vi har også ekstra-nøgler, skulle du miste den. Bare husk at aflevere låse igen, da dine kolleger ellers ikke har en chance for at få deres cykel tilset.

 

Hvorfor skal jeg ligge servicepapir på cyklen?

Det åbenlyse svar er, at det er en ordreseddel, på hvilket du kommunikerer, hvad du vil have lavet. Lidt mindre åbenlyst er det også et dokument på, hvad vi har lov til at lave. Alle former for reparationer har den udfordring, at brugeren sjældent selv kan identificere problemet, rent teknisk, og teknikeren kan først vide noget konkret efter påbegyndt reparation. Men du kan kommunikere hvilken pris, du er villig til at betale, og du kan kommunikere, hvilket problem du oplever. Det gør du på servicepapiret.

Endnu mindre åbenlyst har det også to yderligere funktioner, som er meget vigtige. På papiret kan mekanikeren notere eventuelle aftaler I indgår telefonisk, tekniske detaljer vedrørende din cykel eller notater vedrørende visse deles stand. Det er vores metode til at have styr på, hvad der er sket, eller skal ske, på hvis cykel. Til sidst har servicepapiret den vigtige funktion, at mekanikeren kan se, hvem der ejer hvilken cykel. Det er temmelig afgørende, at vi kan identificere din cykel i mængden, hvis vi skal lave den.

Det er også en hjælp for Cykelven, hvis navnet korresponderer med det navn, som du har oprettet din bruger med. Hvis du skifter navn, så fortæl os endelig hvis vi skal ændre dit navn i vores system.

 

 

Servicepapir i regnvejr – hvad så?

Det nytter ikke meget hvis servicepapiret bliver opløst i nedbør. Derfor beder vi dig montere det på cyklen i et plastic charteque.

 

IT-Systemet gør ikke som jeg siger

Alle jer skønne brugere tilgår vores systemer via jeres arbejdsplads, og der er masser af IT-sikkerhed hos jer. Det driller nogle gange vores systemer. Så er der noget, som ikke virker, så skriver du blot til os på info@cykelven.dk, og så har vi nok et hurtigt og lavpraktisk fix til at løse det.

 

Kan jeg booke tid året rundt?

Ja, vi kommer året rundt. Hvis vejret ikke er værre, end at du kan cykle på arbejde, så kan vi også komme og lave den. Vi holder dog fast ferie i hele juli måned samt ca. 10 dage over jul og nytår.

 

Jeg møder sent eller går tidligt – kan i stadig nå at lave min cykel?

En given Cykelven-mekaniker besøger 2-5 arbejdspladser på en dag, og vi kører efter et striks skema. Det sagt, så gør vi os gerne umage med at tilpasse os dig. Derfor kan du altid skrive til os, og spørge om vi kan fx prøve at komme tidligt til din arbejdsplads, så det ikke bliver et problem, at du gerne vil cykle tidligt hjem.

Cykelven er en del af:

Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175

2100 Kbh Ø

 

info@cykelven.dk

 

Følg os på:

Anker 1
Anker 2

Table of contents

What and who are Cykelven actually?

We can write a lot about that. But in short we're a "registered social economic company", that works to promote bicycling, helps the local society and its citizens while financing the company without any type of support that can be used elsewhere. 

You can read more about what it means to be a social economic company here - in danish: 
https://www.cykelven.dk/socialokonomisk-virksomhed

We visit workplaces by appointment - under different circumstances decided by the companies. We arrive in mobile bicycle workshops, big cars equipped with a workshop in the back. That allows us to repair your bike at your workplace, and the mechanic goes on to the next workplace when his work is done at yours.

Our primary goal is to keep you bicycling all the time. That is why you need to have a bike that works proper, and that requires continuously care, which requires some of your time. That is why most people have problems with their bike - they're too busy to take care of it. We think that it should be an enjoyment to ride a bike, and that requires tips and instructions and constant care. We know that a busy career makes it difficult to maintain your bike, and that's why we are coming to you.

We also want to make danish companies think more about sustainability and public health. To send a message, internally and externally, by inviting us, is a good start. But we do also try to make the companies pay for their employees bike repair to lure them with a carrot and push their behavior a little bit.

Take a lo ok at our team and how we operate - in danish: https://www.cykelven.dk/team

Booking and how to use the system

How do I book a time for a repair?

If your workplace has an agreement with us you can find a booking portal here: www.cykelven-portal.dk. You should be able to find all the information you may need. If not, please let us know by emailing: info@cykelven.dk

 

 

How do I cancel a booking?

In your booking confirmation in your email there is a button that you can push to cancel your booking - do it  nothing later than 8 A.M. at the day of the repair. You are also welcome to cancel your booking by email: info@cykelven.dk

I want to book a service for two bikes - how do I do that?

You ask us nicely by email: info@cykelven.dk. If we have time enough to fix both of your bikes, or more, we will be happy to do it. Just not at the expense of your colleges. But we will do our best to find a solution.

What if my bike punctures and all is booked?

Contact us by email and tell us that you have a bit of an emergency. We want to help, and if we have the time, we will do it!

 

Why should I use your locks and not my own?

We want to offer you to leave your bike unlocked. But in that case we would have to disturb you after the repair to tell you to lock it up again. That is why we want you to use our locks. if you lose the key we have some ekstra keys for you. Just remember to hand in the locks so that your colleagues are able to use them as well.

Why do I have to leave the service paper on my bike?

First of all the service paper serves as a purchase order telling us what you want us to repair. It is also a document telling us what we are allowed to do with your bike. It is most often a challenge for the user to technically identify the problems with their bike, and our mechanics will only know what's up when beginning the repair. With the service paper you can let us know how much you are willing to pay for the repair and you're able to describe the problem you experience. That's what the service paper is all about.

The service paper also has two other important functions. Our mechanics are able to note agreements that they might have made with you by phone, technical details about the bike or information about the quality of certain bike parts. That's our method to keep track on what have been done with your bike or what should be done. At last, the service paper makes it easy for our mechanics to know to whom a bike belongs. It's obviously important for us to identify your bike in the mass of other bikes if we should be able to take good care of it.

It is a big help for Cykelven if the name on your service paper matches your user name in our system. If you change name, please let us know if you want us to change it in our system.

Service paper in rainy weather - then what?

The meaning of the service paper desloves with the paper itself if the rain gets to it. We ask you to cover it in a plastic charteque when placing it on your bike.

 

 

The IT-system won't do as I tell it to

All of our wonderful users access our systems via your work places, and they have a lot of IT-security. It's not always compatible with our systems. So if something doesn't work, send an email to: info@cykelven.dk. Then we will figure out a quick and practical solution.   

Can I book a service all year?

Yes. We're available all year. If the weather doesn't prevent you from biking to work, it most certainly won't prevent us from coming to your work place and fix it. But we to take a vacation in all of July and 10 days during Christmas and New Years.

I'm in at work pretty late or I leave early - do you still have time to fix my bike? 

A Cykelven-mechanic visits 2-5 work places a day. And they have a tight schedule. But we do what we can to adjust our  service to your needs. So please feel free to contact us and ask if we can be at your work place a little earlier than usual so that you can get home on time with a proper bike.

Reparationer

 

Kan jeg købe reservedele/cykeludstyr hos jer?

Det kan du da bestemt. Vi har et ret stort lager af kurve, sadler, pedaler, skærme, hjul - you name it. Og det vi ikke har, kan vi bestille hjem. Men det er ikke altid vi har det med i bilen, så skriv en mail til os på info@cykelven.dk og fortæl os, hvad du er på udkig efter.

 

Kan I lave børnecykler?

Det kan vi absolut. Men vi har ikke de slange- og dækstørrelser som standard i vores sortiment i bilerne, så skriv til os på info@cykelven.dk og giv os besked på, at du tager dit barns cykel med.

 

Kan I lave en ladcykel?

Vi prøver gerne. Men uden et loft og et hejseværk, så er ladcykler svære at lave. Nogle ting er lettere end andre, så spørg os evt. Eller besøg vores faste værksted på Emblasgade på Østerbro, hvor vi har hejseværk m.m.

Kan jeg medbringe mine egne reservedele`?

Ja det ikke noget problem. Prisen for arbejdet vil således udelukkende bestå i mekanikerens tid. Her er du altid velkommen til at spørge på forhånd og få et overslag, via info@cykelven.dk

Kan I lave en elcykel?

Typisk ja. Elcykler er dog meget forskellige, og der bliver også produceret mange særegne slags, der bruger særlige komponenter, der kun kan fås hos producenten eller udvalgte forhandlere af netop den cykel. Dog er de fleste udfordringer med elcykler faktisk helt almindelige cykelmekaniske ting. Så typiske er det ikke et problem for os. Skulle vi støde på noget, vi ikke kan levere, skal vi nok hjælpe dig med at finde ud af, hvem der kan, og anbefale nogen du kan stole på.

 

Min cykel er møgbeskidt - Vil i vaske den?

Det har vi faktisk fravalgt at tilbyde, og valgt at fokusere på at gøre det, som de færreste kan selv: Det tekniske. Skulle vi tilbyde at vaske, så vil det ske på bekostning af plads til værktøj og reservedele til jeres cykler. Det tager også en del tid, som igen vil være på bekostning af faktiske reparationer. Og så er det forholdsvist dyrt at få en erfaren mekaniker til at vaske sin cykel. Og alt andet lige må tekniske reparationer siges at være det vigtigste for vores mission: At holde jer alle sammen kørende. Hver dag.

 

Er det et problem at min cykel har påmonteret en barnestol?

Ja, nogle gange er det. Hvis vejret er dårligt,  kan vi ikke lave cyklen udenfor, og må derfor lave den inde i bilen. Det mobile værksted har ikke voldsomt højt til loftet, og når en cykel med barnestol sættes op i stativ (korrekt arbejdsstilling), rammer stolen mod loftet. Dvs. i visse tilfælde kan vi ikke få cykler med barnestol op i stativet, hvilket er påkrævet, før vi kan lave den.

Ofte er der en lås i monteringen af barnestolen, så typisk kan vi ikke bare tage den af. Og derfor er det i visse tilfælde nødvendigt, at du selv afmonterer barnestolen, før du stiller cyklen klar til os. Er dette ikke muligt, prøver vi naturligvis at lave cyklen uanset. Det er bare ikke altid muligt at gøre.

Anker 3

Repair

Can I buy spare parts and equipment from you?

of course you can. We have a pretty big stock - baskets, saddles, pedals, tires, mudguards - you name it. And if you need something we don't have, we will get it. We don't have all of the products with us in the mobile workshops, so if you need us to bring something for you, let us know by email: info@cykelven.dk

 

Do you fix child-bikes?

Absolutely. But we don't normally have bicycle tubes and tires in children-size, so if you bring your child's bike for repair, let us know by email.

 

Can you fix a cargobike?

We always what to try. But without a ceiling and a hoist it's difficult to repair cargobikes. Let us know what type of cargobike it is. Or visit our workshop at Emblasgade on Østerbro. 

Kan I lave en ladcykel? Can I bring my own spare parts?

Vi prøver gerne. Yes, this is not a problem. The price will be just be for the mechanics time. You are always welcome to write us on info@cykelven.dk and ask for a price estimate.

 

Are you able to fix electric bicycles?

Mostly. But electric bicycles are very different. And there is also produced a lot of unique  models that uses special components that only the manufacturer or selected shops have. But most of the challenges with electric bikes are about common bike-technical stuff. If we aren't able to fix the problem for you, we will help you find the best people for the job.

 

My bicycle is dirty - will you wash it for me?

We've actually chosen not to offer that kind of service, so that we are able to keep our focus on that which most people aren't able to do themselves: The technical stuff. Equipment for washing would also make us have less space for spare parts and tools for repairing. It is also very time consuming if you want to clean a bike properly. And then it would be pretty expensive to pay a bike-mechanic to do the job. And first of all, the technical repairs are far more important concerning our mission: To make you all bike every single day. 

 

Is it a problem that my bike has a child seat mounted?

Yes, sometimes it is. We can't fix the bike outside if the weather is bad, and so we have to bring the bike inside our mobile work place and there is no room for a bike with a child seat when placing it in a bike stand that makes sure that our mechanics do there job in the correct working position.

Most child seats are mounted with a lock and that keeps us from taking it off ourselves. If you want us to fix the bike you will have to dismount the child seat yourself before repair. If that seems impossible, we will try to fix the bike anyway. But this is not always possible.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Råd og Service

 

Hvad kan jeg tillade mig at spørge om?

Alt som er tilnærmelsesvist cykelrelateret.

Det kan være alt fra situationer til køb af cykler til forsøg på at gøre det selv. Vi er en stor flok dedikerede nørder, og vi kan godt lide at hjælpe jer. Det er faktisk dem der ikke spørger, som vi bliver mest irriterede på. Så hold dig ikke tilbage!

Overvejer du at købe en ny cykel eller nogle dimser til din cykel? Så spørg os. Også selvom det ikke er noget vi sælger. Er du i tvivl om, hvorvidt din nuværende cykel er værd at holde i live eller, om det er smartest at købe en ny? Spørg om vi vil hjælpe med en vurdering.

Du har børn der skal i institution, men drømmer om helt eller delvist at kvitte bilen. Hvordan gør du det? Du kan spørge, hvordan vi gør det!

Du har en Cykelven, så du kan lige så godt benytte dig af det venskab.

Anker 4

Advice and service

What am I allowed to ask about?

Anything that in some way or another is about bicycles.

It can be anything from advice about a bike purchase to do-it-yourself-tips. We are a bunch of dedicated bike nerds and we like you help you. It's actually people who never ask that might end up agitating us. Do not hold back with any questions! Are you thinking about buying a bike or some parts? Let us help you. Also if you want something we don't have. Are you not sure about whether to get your bike repaired or if it's necessary to get a new one? Let us know so we can help you out.

If you have to transport your kids around, but dreaming about quitting your car, come to us. We'll tell you how we do it!

 

Cykelven means Bike-friend - You might as well use the friendship. 

Supercykelven

”Supercykelven” er et ord vi bruger til at beskrive forhold ,hvor man som bruger af Cykelven får fri afbenyttelser af disse 3 ydelser:

  • Lapning

  • Slangeskift

  • Alm. Service-eftersyn

 

Prisen er beregnet ud fra vores tab ved ikke at tage betaling for disse ydelser. Derfor gælder de heller ikke andre ydelser, end netop dem vi har beregnet prisen efter. Et eftersyn dækker naturligvis over, at gear og bremser bliver justeret, at kæden smøres og strammes, dækkene pumpet osv. At vi tjekker fejl og mangler på cyklen, og efterser at alt nu er som det skal være. Det dækker således også, at vi giver besked om tilstanden og eventuelle råd.

 

Men det dækker ikke over montering af egne ting, som man for eksempel ønsker monteret. ”Eftersyn” betyder således ikke at al vores arbejdskraft er betalt.

 

Ligeledes dækker ”Supercykelven” heller ikke noget af den ydelse, som hedder ”dæk og slangeskift” selvom ordet ”slangeskift” indgår. Det dækker heller ikke udskiftning af slanger, der ikke er punkterede.

Supercykelven dækker de tre nævnte ydelser, og frit brug af dem. Kun afgrænset af hvor mange pladser vi har ledige, dvs. hvor meget tid vi har til rådighed. Supercykelven dækker ikke andre ydelser end de tre nævnte.

Mange arbejdspladser vælger at betale for, at alle brugere på den givne arbejdsplads er Supercykelvenner og på den måde får fri brug af dette, i det omfang vi bliver bedt om at komme. Det gør det meget mere sandsynligt, at man får holdt sin cykel ordentligt og kontinuerligt vedlige, og at alle de mange småting der irriterer, faktisk bliver løst uden videre omkostninger.

Der er også mange arbejdspladser, der ikke vælger den prioritering, og det kan der være mange gode årsager til. En global arbejdsplads kan for eksempel vælge at bruge sin medarbejder-sundhedspenge på kollegerne i Indien, hvor der måske er et større behov for indsats.

Cykelven-medlemmer skal dog ikke snydes for at blive Supercykelven af den grund, og derfor kan man tilkøbe et individuelt medlemskab, og stadig opnå en meget høj rabat, hvis man ønsker, at ens cykel konstant kører godt, velsmurt og veljusteret, men ikke ønsker at betale den fulde pris for et eftersyn, hver gang en lille ting ønskes udbedret.

Anker 5

Super Bike Friend

"Super Bike Friend" is a term we use to describe a certain service that contains of these 3 benefits free of charge:

  • Patching

  • change of tube

  • Regular service-inspection.

The price is calculated from our loss by not charging anything for the above mentioned benefits. These 3 benefits are the only ones that are free of charge. Service-inspection covers adjustment of gear and breaks, lubrication and tightening of the chain and so on. We will have a good look and make sure that everything works just fine. This benefit also covers us contacting you to inform you about the condition of the bike and giving you advice if needed.

Service-inspection does not mean that we mount stuff that you wish to be mounted - it doesn't mean that all of our labor is free of charge. 

"Super Bike Friend" does also not cover the service called" Tire, tube and wheel" and we do not change tubes that are not punctured.

Many workplaces pay for their employees to be Super Bike Friends which naturally gives them the 3 mentioned benefits free of charge. And it makes it more plausible that they actually keep they bikes in a great condition and that they reach out to us whenever they have a problem that keeps on agitating.

There is also a lot of companies that doesn't choose to priorities the "Super Bike Friend" agreement, and most often for good reasons. A global workplace might want to use their money for employee-health on the Indian division where the need for a initiative is bigger than in Copenhagen. 

If you want a "Super Bike Friend" membership even though your work place won't pay for it, you can  get an individual membership with great discounts. 

Min faktura

Alle betalinger i Cykelven foregår på kredit. Modsat det lokale værksted, skal du ikke betale med det samme. Det er hovedsageligt fordi, at vi ikke ønsker at tage din tid mens du er på arbejde.

 

Der er fejl i min faktura

Er der fejl i din faktura, siger du bare til. Disse laves manuelt, netop fordi der typisk skal følge kommentarer med, hvis vi skal leve op til vores egene ambitioner om serviceniveau. Men af samme årsag kan vi ikke udelukke menneskelige fejl. I det tilfælde beder du os ganske enkelt om at lave en ny faktura.

Har vi til trods for vores ambitioner glemt at kommentere på noget, siger du ligeledes bare til. Vi gemmer mekanikernes håndskrevne kommentarer på HVER ENESTE cykelreparation i 3-6 måneder, retter ofte egne fejl eller kigge på om det ganske enkelt er mekanikeren, som har lavet en fejl. En fejl som vi naturligvis skal få rettet.

 

Der er forkert navn / adresse på min faktura - Hvad gør jeg?

Så skriver du blot til os, og så laver vi det om. Navn, adresse m.m. er det du selv skrev ind ved oprettelsen af din bruger, men der kan jo ske fejl, og det kan være, at du sidenhen er flyttet eller andet. Det er ligetil at ændre, så du siger bare til.

Anker 6

My invoice

All payments in Cykelven is by credit. But opposite our local workshop, you're not needed to pay immediately. Primarily because we don't want to take any of your time while you work.

 

There is a mistake in my invoice

Just let us know if there's a mistake in your invoice. We make them manually, mostly for us to add comments so that we can live up to our own ambitions about the level of service. But that is also why we can't exclude human errors. If that's the case, just ask us to make a new invoice.

If we forget to comment, inform you properly, let us know. We keep the mechanic's handwritten comments frem every single repair in 3-6 months and correct our mistakes.

There's a wrong name/address on my invoice - what to do?

Send us an email and we will fix it. The name, address and so on is the information you used when you created a profile in our system. If you move or somehow need us to change any of the information, let us know. It's easy to correct

bottom of page