top of page

SUPERCYKELVEN

 

 Som Supercykelven får du: 

 • Fri brug af "alm. serviceeftersyn"

 • Fri brug af "lapning" (forudsat der er hul)

 • Fri brug af ydelsen "slangeskift"   (forudsat  der er hul)

 • Det gælder dine egne cykler samt andre   i din husstand

As a Supercykelven you get:

 • Free use of "ord. servicecheckup"

 • Free use of "patching" (if there is a hole in the tube)

 • Free use of "tube change" (if there is a hole)

 • Your own bikes are covered as well as other bikes in your household

Priser 

 • 699 kr. for 12 måneders Supercykelven-medlemskab, medmindre anden pris er annonceret. Det fornyes ikke automatisk.

 • Kun 350 kr. for studerende (Ikke Ph.d)

Prices

 • 699 DKK for 12 months Supercykelven-membership, unless different price is advertised. It will not be automatically renewed.

 • Only 350 dkk for students (not Ph.d.)

Bestil / order Supercykelven

Tak / thank you!

Vær opmærksom på, at din arbejdsplads muligvis allerede har givet dig disse fordele. Se dit servicepapir for svaret.

Be aware that your employer might have given you these features already. See your servicepaper for the answer.  

bottom of page